Komplexné služby v oblasti BOZP a PO pre Vašu prevádzku


Sme firma zaoberajúca sa službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ochrany pred požiarmi, poradenskou činnosťou, bezpečnostným značením, školením zamestnancov a taktiež spracovaním dokumentácie BOZP a OPP.

Požiarna ochrana a BOZP je základ ochrany Vašich zamestnancov


Novinky

Prečítajte si čo je nové